Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego na terenie Z/I Bełchatów / 2024

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 19-02-2024 08:56:00
Placing offers : 29-02-2024 10:00:00
Offers opening : 29-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 83.99 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 338.85 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowy - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.12 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oraz umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 426.93 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 196.84 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Ośw. o obowiązku podatkowym.docx docx 18.75 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.78 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ- Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 24.53 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.68 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.86 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz dostaw.docx docx 22.84 2024-02-19 08:56:00 Proceeding
Odpowiedź z dnia 22.02.2024.pdf pdf 63.28 2024-02-22 14:03:49 Public message
Odpowiedzi z dnia 26.02.2024.pdf pdf 112.48 2024-02-26 11:47:03 Public message
Odpowiedzi na pytania 27.02.2024.pdf pdf 53.66 2024-02-27 10:27:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Platforma.pdf pdf 52.54 2024-02-29 11:13:45 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 54.36 2024-03-14 14:11:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.63 2024-03-28 12:43:44 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zmiana.pdf pdf 34.67 2024-03-28 14:17:58 Public message

Announcements

2024-03-28 14:17 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o wyniku postępowania - zmiana

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-03-28 12:43 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-03-14 14:11 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-02-29 11:13 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 200 000,00 zł netto/ 246 000,00 zł brutto.
2024-02-27 10:27 Małgorzata Podsiadła Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-02-26 11:47 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi z dnia 26 [...].pdf

2024-02-22 14:03 Barbara Dąbrówka Odpowiedź z dnia 22.02.2024 r.

Odpowiedź z dnia 22 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 438