Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 005/24 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew – nr postępowania 005/24

Deadlines:
Published : 16-02-2024 09:55:00
Placing offers : 26-03-2024 08:00:00
Offers opening : 26-03-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa 005 24.7z 7z 132.26 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
edytowalny druk oferty 005 24.rtf rtf 2529.99 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
formularz jedz - edytowalna wersja.doc doc 200.5 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 005 24.pdf pdf 118.98 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
swz 005 24.pdf pdf 3719.28 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
swz 005 24.rtf rtf 3213.71 2024-02-16 09:55:00 Proceeding
pytanie i odpowiedź nr 1 do 005 24.pdf pdf 106.14 2024-03-05 14:45:30 Public message
pytania i odpowiedzi od nr 2 do nr 10 - 005 24.pdf pdf 210.83 2024-03-14 14:54:04 Public message
informacja z otwarcia ofert 005 24.pdf pdf 63.62 2024-03-26 12:02:49 Public message

Announcements

2024-03-26 12:02 Anna Wiktorowska–Kleczaj Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 005/24.

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-26 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 2 000 000,00 zł brutto.
2024-03-14 14:54 Dział Zamówień Publicznych Pytania i odpowiedzi od nr 2 do nr 10 - postępowanie 005/24

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2024-03-05 14:45 Anna Wiktorowska–Kleczaj Pytanie i odpowiedź nr 1 do postępowania 005/24

pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3100