Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-4/2024 Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 29 i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie

Deadlines:
Published : 15-02-2024 12:59:00
Placing offers : 20-02-2024 10:00:00
Offers opening : 20-02-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 29  i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku

Warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego
do dnia: 20.02.2024 r. do godz. 10:00

 

Formularz należy opatrzyć elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Piotr Byliński e-mail: piotr.byliński@wodymiejskie.stargard.pl

 

 

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

2.       Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3.       Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-4.2024 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 68.15 2024-02-15 12:59:00 Proceeding
NP-50-4.2024 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 20.94 2024-02-15 12:59:00 Proceeding
NP-50-4.2024 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf pdf 157 2024-02-15 12:59:00 Proceeding
NP-50-4.2024 Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf pdf 84.73 2024-02-15 12:59:00 Proceeding
NP-50-4.2024 Zaproszenie.pdf pdf 146.44 2024-02-15 12:59:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Ujęcia Wody przy ul. Warszawskiej 29 i obiektów Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały 65 w Stargardzie Należy załączyć formularz ofertowy podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do dnia 31.12.2024 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 235