Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.261.2.2024 Modernizacja sieci dróg powiatowych Powiatu Strzyżowskiego – etap IV- PGR.

Deadlines:
Published : 15-02-2024 07:28:00
Placing offers : 01-03-2024 09:00:00
Offers opening : 01-03-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.14 2024-02-15 07:28:09 Proceeding
2.SWZ Modernizacja etap IV.docx docx 189.88 2024-02-15 07:28:11 Proceeding
3.SWZ Modernizacja etap IV.pdf pdf 1302.89 2024-02-15 07:28:12 Proceeding
4.Przedmiar robót.pdf pdf 280.65 2024-02-15 07:28:14 Proceeding
5.Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 52.95 2024-02-15 07:28:15 Proceeding
6.STWiORB.pdf pdf 2250.9 2024-02-15 07:28:17 Proceeding
wyjaśnienia z dnia 27.02.2024 r..pdf pdf 464.48 2024-02-27 10:46:20 Public message
lokalizacja przepustów.pdf pdf 398.9 2024-02-27 10:46:20 Public message
lokalizacja przepustów 3.pdf pdf 164.88 2024-02-27 10:46:20 Public message
lokalizacja przepustów 2.pdf pdf 201.59 2024-02-27 10:46:20 Public message
wyjaśnienia nr 2 z dnia 27.02.2024 r..pdf pdf 624.97 2024-02-27 14:49:30 Public message
informacja z otrawcia Polski ład 4.pdf pdf 492.34 2024-03-01 14:32:28 Public message
informacja o wyborze publiczna.pdf pdf 848.9 2024-03-12 07:12:27 Public message
kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie.pdf pdf 466.35 2024-03-01 09:00:00 Public message

Announcements

2024-03-12 07:12 Andrzej Wójcik Informacja właściwa o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-11 12:29 Andrzej Wójcik The message was withdrawn by the Buyer.
2024-03-01 14:32 Andrzej Wójcik Informacja z sesji otwarcia ofert.

informacja z otrawc [...].pdf

2024-03-01 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

kwota jaka zamawiaj [...].pdf

2024-02-27 14:49 Andrzej Wójcik Wyjaśnienie nr 2 z dnia 27.02.2024 r.

wyjaśnienia nr 2 z d [...].pdf

2024-02-27 10:46 Andrzej Wójcik
WYJAŚNIENIA z dnia 27.02.2024 r.

wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

lokalizacja przepust [...].pdf

lokalizacja przepust [...].pdf

lokalizacja przepust [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1100