Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDW.N4.361.10.2024 Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. – Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km

Marta Tobolewska
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-02-2024 08:51:00
Placing offers : 28-02-2024 09:45:00
Offers opening : 28-02-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ DW 189.pdf pdf 378.02 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załacznik nr 1. Formularz oferty.docx docx 47.29 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1a i 4 do SWZ.docx docx 33.71 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2. Kosztorys odnowa DW 189.xlsx xlsx 19.77 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3. Wzór umowy DW189.pdf pdf 556.12 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6. Wzór gwarancji.pdf pdf 167.18 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5. OPZ + dokumentacja.7z 7z 15542.49 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
2024_BZP 00102629_01.pdf pdf 156.46 2024-02-13 08:51:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ DW 189 z dn. 26.02.2024 r..docx.pdf pdf 210.14 2024-02-26 13:53:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert_DW189.pdf pdf 169.31 2024-02-28 11:00:08 Public message
Informacja o wyborze DW 189 platforma.pdf pdf 203.84 2024-03-20 14:19:42 Public message

Announcements

2024-03-20 14:19 Marta Tobolewska INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-28 11:00 Marta Tobolewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-28 09:45 Buyer message Na postawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi: 7 006 357,43 zł brutto.
2024-02-26 13:53 Marta Tobolewska Wyjaśnienia treści SWZ DW 189 z dnia 26.02.2024 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1559