Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.01.2024 Montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Darnowie, Kokorzynie, Krzanie oraz na budynku zaplecza szatniowo–socjalnego przy boiskach sportowych w Starych Oborzyskach

Agnieszka Maćkowiak
Gmina Kościan
Deadlines:
Published : 09-02-2024 08:20:00
Placing offers : 29-02-2024 09:00:00
Offers opening : 29-02-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1A_Darnowo.zip zip 410.48 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
1B_Kokorzyn.zip zip 694.6 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
1C_Krzan.zip zip 618.3 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
1D_Stare Oborzyska.zip zip 1690.53 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
3_Przedmiary robót.zip zip 438.36 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
2_STWiOR 12.2023.zip zip 1757.12 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
SWZ i PPU.zip zip 956.55 2024-02-09 08:20:00 Proceeding
08dc2933-f54d-e11c-831f-5500112f0fc6.pdf pdf 147.33 2024-02-09 08:23:48 Public message
Odpowiedzi 16.02.2024.doc doc 828.5 2024-02-16 08:54:26 Public message
Odpowiedzi 20.02.2024.doc doc 816.5 2024-02-20 09:38:49 Public message
08dc3441-8580-5820-23b1-240001df87d9.pdf pdf 35.66 2024-02-23 08:43:10 Public message
Zmiana terminu składania ofert.SWZ.doc doc 817.5 2024-02-23 08:52:08 Public message
Odpowiedzi 26.02.2024 nowe.doc doc 823 2024-02-26 13:15:58 Public message
informacja z otwarcia ofert fotowoltaika.docx docx 784.57 2024-02-29 11:09:08 Public message
Zawiadomienie wybór.docx docx 789.45 2024-03-15 11:47:28 Public message

Announcements

2024-03-15 11:47 Agnieszka Maćkowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie wybór. [...].docx

2024-02-29 11:09 Agnieszka Maćkowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2024-02-29 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 163.000,00 zł brutto
2024-02-26 13:15 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania 26.02.2024 r.

Odpowiedzi 26.02.202 [...].doc

2024-02-23 08:52 Agnieszka Maćkowiak Zmiana SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].doc

2024-02-23 08:43 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

08dc3441-8580-5820-2 [...].pdf

2024-02-20 09:38 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania - 20.02.2024 r.

Odpowiedzi 20.02.202 [...].doc

2024-02-16 08:54 Agnieszka Maćkowiak Odpowiedzi na pytania - 16.02.2024 r.

Odpowiedzi 16.02.202 [...].doc

2024-02-09 08:23 Agnieszka Maćkowiak Ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w BZP w dniu 09.02.2024 r.

08dc2933-f54d-e11c-8 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1852