Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDG.271.1.2024 Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice

Radosław Sieracki
Gmina Włoszakowice Department: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
Deadlines:
Published : 08-02-2024 17:57:00
Placing offers : 23-02-2024 09:00:00
Offers opening : 23-02-2024 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.29 2024-02-08 17:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 724.84 2024-02-08 17:57:00 Proceeding
Załącznik 1-7, 9 do SWZ (1).zip zip 279.98 2024-02-08 17:57:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 6022.63 2024-02-08 17:57:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert [23 luty 2024].pdf pdf 144.09 2024-02-23 11:10:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty komunikat publiczny [12 marzec 2024].pdf pdf 216.93 2024-03-12 15:04:09 Public message

Announcements

2024-03-12 15:04 Radosław Sieracki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [12 marzec 2024r.]

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-23 11:10 Radosław Sieracki Informacja z otwarcia ofert [23 luty 2024r.]

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-23 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 799 992,00 PLN gross (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1059