Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.5.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej w Pruszkowie.

Referat ds. zamówień publicznych..
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 07-02-2024 11:16:00
Placing offers : 22-02-2024 09:00:00
Offers opening : 22-02-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.5.2024 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.23 2024-02-07 11:16:00 Proceeding
WSR.271.5.2024 - SWZ z załącznikami.zip zip 13198.27 2024-02-07 11:16:00 Proceeding
WSR.271.4.5.2024(3)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 147.66 2024-02-13 12:47:38 Public message
WSR.271.5.2024 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 103.37 2024-02-22 10:53:24 Public message
WSR.271.5.5.2024 Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 154.95 2024-03-20 15:09:35 Public message

Announcements

2024-03-20 15:09 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.5.5.2024 - Zawiadomienie o wyborze oferty

WSR.271.5.5.2024 Zaw [...].pdf

2024-02-22 10:53 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.5.2024- Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.5.2024 - Inf [...].pdf

2024-02-22 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć w 2024 r. kwotę: 300 000,00 zł brutto.
2024-02-13 12:47 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.5.2024(3) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.5.2024(3)- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 827