Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.1.2024 Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10 w Pruszkowie

Referat ds. zamówień publicznych.
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 05-02-2024 16:33:00
Placing offers : 23-02-2024 09:00:00
Offers opening : 23-02-2024 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.1.2024 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 54.23 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - SWZ z załacznikami.zip zip 845.28 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja I.zip zip 258526.87 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja II.zip zip 366438.76 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja III.zip zip 1911.26 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja IV.zip zip 2395.11 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja V.zip zip 3090.58 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.1.2024 - załaczniknr 8 - dokumentacja VI.zip zip 1082.88 2024-02-05 16:33:00 Proceeding
WSR.271.4.1.2024 (2) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.pdf pdf 165.34 2024-02-12 15:53:42 Public message
WSR.271.4.1.2024(4)- pytania i odpowiedzi.pdf pdf 153.74 2024-02-13 12:56:48 Public message
WSR.271.4.1.2024 (5) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.pdf pdf 156.06 2024-02-14 12:45:22 Public message
WSR.271.4.1.2024 (9)- pytania i udzielone odpowiedzi.pdf pdf 240.42 2024-02-15 10:29:29 Public message
WSR.271.4.1.2024 (12) - zmiania terminu składania ofert.zip zip 755.48 2024-02-19 11:51:50 Public message
WSR.271.4.1.2024 (13) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.pdf pdf 294.55 2024-02-19 14:41:04 Public message
WSR.271.4.1.2024 (14) - zmiana SWZ.zip zip 415.9 2024-02-19 17:16:03 Public message
WSR.271.1.2024 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 126.49 2024-02-23 10:40:44 Public message
WSR.271.5.1.2024 - informacja o wyborze oferty.pdf pdf 153.04 2024-03-27 12:19:58 Public message

Announcements

2024-03-27 12:19 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.5.1.2024 - Informacja o wyborze oferty.

WSR.271.5.1.2024 - i [...].pdf

2024-02-23 10:40 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.1.2024 - informacja z otwarcia ofert.

WSR.271.1.2024 - inf [...].pdf

2024-02-23 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1605 ze zmianami), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 880 000,00 zł.
2024-02-19 17:16 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.1.2024 (14) - zmiana SWZ.

WSR.271.4.1.2024 (14 [...].zip

2024-02-19 14:41 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.1.2024 (13) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.1.2024 (13 [...].pdf

2024-02-19 11:51 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.1.2024 (12) - zmiana terminu składania ofert

WSR.271.4.1.2024 (12 [...].zip

2024-02-15 10:29 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.1.2024(9) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.1.2024 (9) [...].pdf

2024-02-14 12:45 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.1.2024 (5) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.1.2024 (5) [...].pdf

2024-02-13 12:56 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.1.2024(4) - pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.1.2024(4)- [...].pdf

2024-02-12 15:53 Referat ds. zamówień publicznych. WSR.271.4.1.2024 (2) - pytania oraz udzielone odpowiedzi.

WSR.271.4.1.2024 (2) [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 16771