Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/110/2024 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 110/2024 Voltra

Deadlines:
Published : 02-02-2024 12:57:00
Placing offers : 12-03-2024 11:00:00
Offers opening : 12-03-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Gmina BaboszewoNIP: 567-179-04-40, Adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
 • Gmina CzernikowoNIP: 879-246-68-69, Adres: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
 • Gminna Biblioteka PublicznaNIP: 879-253-78-71, Adres: ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo
 • Ochotnicza Straż Pożarna w CzernikowieNIP: 879-229-44-57, Adres: ul. Szkolna 4, 87-640 Czernikowo
 • Gmina Tarnów OpolskiNIP: 991-046-28-31, Adres: ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowie OpolskimNIP: 754-219-73-85, Adres: Os. Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie OpolskimNIP: 754-219-77-35, Adres: Os. Zakładowe 7, 46-050 Tarnów Opolski
 • Park Technologiczno Innowacyjny Sp. z o.o.NIP: 754-033-46-88, Adres: ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory
 • Gmina ZagórówNIP: 667-168-86-76, Adres: ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów
 • Miejsko - Gminny Ośrodek KulturyNIP: 667-162-93-14, Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ZagórówNIP: 667-162-93-37, Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów
 • Gmina Miasto MarkiNIP: 125-162-23-08, Adres: al. marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
 • Mareckie Inwestycje MiejskieNIP: 125-161-62-59, Adres: ul. Wspólna 40, 05-270 Marki
 • Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.NIP: 557-166-58-47, Adres: ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
 • Gmina DobraNIP: 851-294-80-83, Adres: ul. Szczecińska 16 A, 72-003 Dobra
 • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w DobrejNIP: 851-317-33-36, Adres: ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w ŻurominieNIP: 511-008-82-86, Adres: ul. Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
 • Szpital w Dębnie im. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., NIP: 597-173-03-53, Adres: ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno
 • Akademia PożarniczaNIP: 118-003-59-27, Adres: ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
 • Powiat NowodworskiNIP: 531-168-89-75, Adres: ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • Gmina ZgorzelecNIP: 615-180-86-54, Adres: ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
 • Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w RadomierzycachNIP: 615-181-43-99, Adres: Radomierzyce 40, 59-900 Zgorzelec
 • Powiat KrośnieńskiNIP: 926-147-69-24, Adres: ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie OdrzańskimNIP: 926-151-20-86, Adres: ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, NIP: 926-147-38-60, Adres: ul. Sienkiewicza 2A,  66-600 Krosno Odrzańskie
 • Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w ŁaskuNIP: 831-130-91-69, Adres: ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:110:2024.pdf pdf 2278.44 2024-02-02 12:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 175.44 2024-02-02 12:57:00 Proceeding
Załączniki_VOL:EE:110:2024.zip zip 1689.09 2024-02-02 12:57:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 110 GZ EE 2024_V01.pdf pdf 225.32 2024-02-19 16:01:36 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:110:2024_sprostowanie_19.02.24.zip zip 2279.11 2024-02-21 09:29:03 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 110 GZ EE 2024_V02.pdf pdf 217.19 2024-02-26 20:56:34 Public message
SWZ + Załaczniki - VOL:EE:110:2024_sprostowanie_26.02.24.zip zip 2285.29 2024-02-28 11:11:34 Public message

Announcements

2024-02-28 11:11 Roman Bartyzel Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez m.in. zmianę terminu wskazanego na składanie ofert, modyfikację podmiotów Zamawiających, modyfikację zapisów OWU, sprostowanie załącznika nr 1 do SWZ.

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2024-02-26 20:56 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty. (Data Wpływu: 21.02.2024 r.)
UWAGA: Zapowiedź zmiany terminu wskazanego na składanie ofert

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-02-21 09:29 Roman Bartyzel Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez m.in. modyfikacja podmiotów Zamawiających, dostosowanie zapisów odkupu OZE, prostowanie załącznika nr 1 do SWZ

SWZ + Załaczniki - V [...].zip

2024-02-19 16:01 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - Pełnomocnik Zamawiających przekazuje poniżej treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1095