Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.17.2024.DR Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi wraz z ich kompleksową pielęgnacją w 2024r.

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-02-2024 10:49:00
Placing offers : 18-03-2024 10:00:00
Offers opening : 18-03-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ Instrucja dla Wykonawcy.pdf pdf 237.55 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Dział II OPZ.pdf pdf 47.7 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 131.95 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Formularz cenowy - zał. 1.odt odt 39.95 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Koszty pielęgnacji materiału roślinnego - zał. 5 do OPZ.ods ods 21.03 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
STWiOR - zał.3 do OPZ.pdf pdf 109.06 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Wycena materiału roślinnego - zał. 4 do OPZ.ods ods 38.86 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Wykaz ilosciowy roslin - zał. 2 do OPZ.ods ods 38.79 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Wykaz obiektów i roślin - zał. 1 do OPZ.ods ods 32.67 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
załączniki do SWZ wersja edytowalna.odt odt 46.59 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
2024-OJS034-00100303-pl.pdf pdf 78.89 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
espd-request.zip zip 88.6 2024-02-16 10:49:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 80.53 2024-03-06 09:05:59 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 116.08 2024-03-18 10:30:14 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 115.92 2024-03-26 10:42:47 Public message

Announcements

2024-03-26 10:42 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-18 10:30 Dominika Rucińska Informacja z otwarcia

informacja z otwarci [...].pdf

2024-03-18 10:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 273.780,62 zł brutto.
2024-03-06 09:05 Dominika Rucińska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 976