Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/PZ/2024 Dostawa owoców do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 31-01-2024 13:41:00
Placing offers : 07-02-2024 10:00:00
Offers opening : 07-02-2024 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez załączniki udostępnione do postępowania..


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIGNED_ogłoszenie owoce 2024-2025-sig-sig.pdf pdf 1209.94 2024-01-31 13:41:00 Proceeding
zał_1 formularz.docx-sig.pdf pdf 883.75 2024-01-31 13:41:00 Proceeding
zał_2 umowa owoce 2-PZ-2024-sig.pdf pdf 798.6 2024-01-31 13:41:00 Proceeding
zał_3 klauzula RODO pop-sig.pdf pdf 758.03 2024-01-31 13:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie -sig.pdf pdf 428.97 2024-02-07 12:27:20 Public message

Announcements

2024-02-23 13:13 Hanna Bugaj-Kuczborska Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty : MAGER Sp. z o. o. sp. komandytowa ul. Chrobrego 105/107 Toruń 100 pkt Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Dziękujemy za udział w postepowaniu.
2024-02-07 12:27 Hanna Bugaj-Kuczborska W załączeniu Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-07 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia równa jest 61 305,31 gross PLN

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa owoców do ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339