Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługi elektryczne na terenie Z/I Gotartów i SP Ostrzeszów / 2024

Renata Pluskota
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 30-01-2024 10:05:00
Placing offers : 16-02-2024 11:00:00
Offers opening : 16-02-2024 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.07 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 358.49 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Harmonogram czynności - Gotartów.pdf pdf 661.77 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ i umowy - Harmonogram czynności - Ostrzeszów.pdf pdf 354.39 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 16.21 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz osób.pdf pdf 59.06 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośw. o obowiązku podatkowym.docx docx 18.7 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Wzór protokołu.pdf pdf 56.8 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.71 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 24.64 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie - udost. zasobów.docx docx 24.37 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.86 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 36.5 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.75 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 245.68 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.pdf pdf 49.95 2024-01-30 10:05:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - platforma.pdf pdf 53.69 2024-02-16 12:44:13 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 71.93 2024-02-21 09:49:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 85.74 2024-03-04 09:40:21 Public message

Announcements

2024-03-04 09:40 Gabriela Watała Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-02-21 09:49 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2024-02-16 12:44 Renata Pluskota Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 129 000,00 zł net / 158 670,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie 1: 92 000,00 zł / 113 160,00 zł brutto;
- zadania 2: 37 000,00 zł net / 45 510,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664