Proceeding: ZP/L/8/24 Dostawy pomiedziowego żużla granulowanego

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 30-01-2024 09:24:00
Placing offers: 30-01-2024 14:22:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 ustawy PZP.

Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc2ba2-d04f-62db-c58c-820011b4358d ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 54.67 2024-02-13 10:15:59 Public message

Announcements

2024-02-13 10:15 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08dc2ba2-d04f-62db-c [...].pdf

The number of page views: 148