Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NF.2531.6.2024 Opracowanie dokumentacji aplikacyjno-studialnej dla projektów transportowych Miasta Bydgoszczy

Deadlines:
Published : 26-01-2024 13:32:00
Placing offers : 07-02-2024 10:00:00
Offers opening : 07-02-2024 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu nr 2024BZP 00070746 z dnia 26.01.2024.pdf pdf 123.52 2024-01-26 13:32:00 Proceeding
SWZ+załączniki.zip zip 1031.05 2024-01-26 14:07:42 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024BZP 00086548.pdf pdf 47.96 2024-02-01 13:31:39 Public message
ZMIANA Nr 1 treści SWZ z 01.02.2024.pdf pdf 251.23 2024-02-01 13:31:39 Public message
zał. 8 do SWZ - wzór wykazu usług ZMIANA NR 1.doc doc 108 2024-02-01 13:58:30 Public message
Wyjaśnienia i Zmiana Nr 2 SWZ.pdf pdf 205.81 2024-02-02 13:53:58 Public message
zał. nr 2 do SWZ-projektow. postanow. umowy ZMIANA Nr 2.doc doc 508 2024-02-02 13:53:58 Public message
NF.2531.6.2024 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 212.04 2024-02-07 13:04:04 Public message

Announcements

2024-02-07 13:04 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informacje z otwarcia ofert

NF.2531.6.2024 infor [...].pdf

2024-02-07 10:07 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 288 927,00 PLN
2024-02-02 13:53 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje Wyjaśnienia i Zmianę Nr 2 do SWZ

Wyjaśnienia i Zmiana [...].pdf

zał. nr 2 do SWZ-pro [...].doc

2024-02-01 13:58 Wioletta Olszewska W nawiązaniu do przekazanej Zmiany Nr 1 SWZ, Zamawiający udostępnia nowy wzór wykazu wykonanych usług, stanowiący nowy załącznik Nr 8 do SWZ.

zał. 8 do SWZ - wzór [...].doc

2024-02-01 13:31 Wioletta Olszewska Zamawiający w załączonym pliku przekazuje ZMIANĘ Nr 1 SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA Nr 1 treści S [...].pdf

2024-01-30 09:52 Wioletta Olszewska Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie dotyczy wykonania 4 odrębnych studiów wykonalności, 4 odrębnych wniosków o dofinansowanie z załącznikami oraz modelowania ruchu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943