Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.20.2023.MP MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

Marta Pasieka
Gmina Miejska Łeba
Deadlines:
Published : 25-01-2024 15:05:00
Placing offers : 16-02-2024 11:00:00
Offers opening : 16-02-2024 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.500.000,00 zł brutto

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 123.64 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
Załacznik nr 7 do SWZ - umowa.pdf pdf 416.09 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
Załącznik 10 do SWZ.docx docx 18.54 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
Załącznik 11 do SWZ.docx docx 18.5 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.01 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 23120.79 2024-01-25 15:05:00 Proceeding
wyjaśnienia I.pdf pdf 177.71 2024-02-13 11:44:51 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 59.43 2024-02-16 11:47:22 Public message
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 131.94 2024-02-26 14:52:13 Public message

Announcements

2024-02-26 14:52 Marta Pasieka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-16 11:47 Marta Pasieka Zestawienie złożonych ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2024-02-13 11:44 Marta Pasieka Wyjaśnienie treści SWZ (I).

wyjaśnienia I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1043