Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00083797/01 Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny energetyki odnawialnej (wiatrowej) realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). RI.272.1.1.2024

Deadlines:
Published : 31-01-2024 14:19:00
Placing offers : 15-02-2024 11:00:00
Offers opening : 15-02-2024 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania nadmorskiego Branżowego Centrum Umiejętności.zip zip 14925.59 2024-01-31 14:19:00 Proceeding
24 01 31 RI 7013 3 24 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.45 2024-01-31 14:19:00 Proceeding
24 02 15 RI 4013 3 24 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 261.71 2024-02-15 11:29:50 Public message
24 03 25 RI 7013 3 24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Platforma podpisane.pdf pdf 186.18 2024-03-26 07:49:33 Public message
24 04 04 RI 7013 3 24 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.52 2024-04-04 14:28:28 Public message

Announcements

2024-04-04 14:28 Eliza Kruk Ogłoszenie o wyniku postępowania

24 04 04 RI 7013 3 2 [...].pdf

2024-03-26 07:49 Eliza Kruk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 03 25 RI 7013 3 2 [...].pdf

2024-02-15 11:29 Eliza Kruk Informacja z otwarcia ofert

24 02 15 RI 4013 3 2 [...].pdf

2024-02-15 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 036 500,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1031