Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TU-PN-02-2024 Serwisu agregatu biogazowego kogeneracyjnego typu: HE-MG225-B

Deadlines:
Published : 01-02-2024 11:42:00
Placing offers : 16-02-2024 11:00:00
Offers opening : 16-02-2024 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 184.79 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Część I. SWZ- IDW.pdf pdf 422.71 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Część II. SWZ -Wzór umowy.pdf pdf 239.02 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Harmonogram.pdf pdf 68.78 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Objaśnienia skrótów do harmonogramu.pdf pdf 131.09 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Protokół przeglądu serwisowego z 19.12.2023r..pdf pdf 978.87 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Załączniki.docx docx 57.08 2024-02-01 11:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 479.88 2024-02-16 12:13:36 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 469.31 2024-03-04 12:09:10 Public message

Announcements

2024-03-04 12:09 Beata Kluge-Czekajło Informacja o wyniku postępowania

Wynik postępowania.p [...].pdf

2024-02-16 12:13 Mariusz Stojak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 492 000 gross PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697