Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: znak sprawy ZP.271/02/24/U/TP/MW Zadanie obejmuje dwie promesy wstępne: 1.Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego lewego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie 2.Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego prawego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie

Małgorzata Węgiel
Gmina Bełżyce
Deadlines:
Published : 22-01-2024 14:11:00
Placing offers : 23-02-2024 09:00:00
Offers opening : 23-02-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

UWAGA dla ważności oferty należy wypełnić

 i podpisać elektronicznie (tj.:

- podpisem kwalifikowanym lub

- podpisem przy pomocy profilu zaufanego

- lub podpisem elektronicznym osobistym (przy pomocy nowego dowodu osobistego) następujące dokumenty:

a) załącznik nr 1 (druk oferta – obramowany na niebiesko) oraz

b) załącznik nr 2 (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – obramowany na zielono).

Załączniki zawarte są w 1 pliku Word, które można podpisać jednorazowo w sposób opisany powyżej.

(w jednym wypełnionym i podpisanym pliku oferty mogą znajdować się oba w/w załączniki).

 

Podpisane pliki należy załadować na platformę zakupową (na dole strony) oraz wypełnić pola obowiązkowe (żółte pola) i wysłać.


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 60.39 2024-01-22 14:11:00 Proceeding
SWZ Kościół Matczyn.docx docx 288.77 2024-01-22 14:11:00 Proceeding
zał 4 opz Kościół Matczyn.zip zip 2822.42 2024-01-22 14:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #877469.pdf pdf 128.95 2024-02-23 12:26:26 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Oferta Matczyn.pdf pdf 270.86
raport-oferty-1974777.pdf pdf 39.09
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta Kościół Matczyn(1).pdf pdf 274
oświadczenie Kościół Matczyn(3).pdf pdf 203.1
raport-oferty-1978035.pdf pdf 39.18

Announcements

2024-02-23 12:26 Małgorzata Węgiel w załączeniu informacja z otwarcia ofert z dnia 23.02.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1192