Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2024 „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego” (powtórzenie unieważnionego zamówienia Sprawa 1/2024)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 23-01-2024 11:06:00
Placing offers : 01-02-2024 10:00:00
Offers opening : 01-02-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU 08dc1bea-f93f-180c-bd63-26001149906e.pdf pdf 162.12 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1148.71 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
Zal nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 68.5 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
Zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 34.31 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
Zal nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków .doc doc 48 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
Zal nr 4 PPU.pdf pdf 655.44 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
Zal nr 4 do PPU Oswiadczenie odbiorcy paliw gazowych .pdf pdf 360.59 2024-01-23 11:06:00 Proceeding
PYTANIA I ODP.pdf pdf 780.72 2024-01-29 14:00:19 Public message
SWZ ZMODYFIKOWANY.pdf pdf 1150.02 2024-01-29 14:00:19 Public message
Zal nr 2 ZMODYFIKOWANY Formularz asortymentowo cenowy.docx docx 34.46 2024-01-29 14:00:19 Public message
zal 4 ZMODYFIKOWANY PPU .pdf pdf 659.5 2024-01-29 14:00:19 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5.pdf pdf 754.12 2024-02-01 11:41:59 Public message
ZAWIADOMIENIE o wyniku postepowania.pdf pdf 771.12 2024-02-06 11:51:03 Public message
OGLOSZENIE O WYNIKU 08dc2c6d-da1a-a92b-4313-a900118a7047.pdf pdf 67.97 2024-02-13 13:57:09 Public message

Announcements

2024-02-13 13:57 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGLOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2024-02-06 11:51 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE o wyni [...].pdf

2024-02-01 11:41 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp.

INFORMACJA na podsta [...].pdf

2024-02-01 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 390 000,00 zł brutto.
2024-01-29 14:00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI oraz:
- ZMODYFIKOWANY SWZ
- ZMODYFIKOWANY Zał. nr 2 do SWZ
- ZMODYFIKOWANY Zał. nr 4 do SWZ

PYTANIA I ODP.pdf

SWZ ZMODYFIKOWANY.pd [...].pdf

Zal nr 2 ZMODYFIKOWA [...].docx

zal 4 ZMODYFIKOWANY [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317