Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.13.2024 Budowa Ośrodka Kultury w Książenicach wraz z budową dróg i placu publicznego oraz budową instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji telekomunikacyjnej, instalacji energetycznej.

Deadlines:
Published : 02-02-2024 12:17:00
Placing offers : 28-02-2024 12:00:00
Offers opening : 28-02-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 153.04 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.xlsx xlsx 14.26 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.xlsx xlsx 14.26 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.zip zip 252833.79 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8a do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.zip zip 258109.56 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8c do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.zip zip 96962.85 2024-02-02 12:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 38.24 2024-02-02 16:12:06 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 106.75 2024-02-02 16:13:01 Public message
Zmiana treści SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 140.03 2024-02-02 16:13:19 Public message
Specyfikacja warunków zamówienia zał. w postępowaniu ZP.271.13.2024.doc doc 1935.5 2024-02-02 16:14:03 Public message
Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024.docx docx 99.97 2024-02-02 16:14:27 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 38.23 2024-02-16 08:21:23 Public message
Zmiana treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 229.24 2024-02-16 08:22:50 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 4688.13 2024-02-21 10:12:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 38.23 2024-02-21 10:13:22 Public message
Zmiana treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 231.87 2024-02-21 10:14:03 Public message
HERB_Gmnia_Grodzisk_Maz.7z 7z 3315.53 2024-02-21 10:15:03 Public message
S06.pdf pdf 251.4 2024-02-21 10:15:36 Public message
Uzupełniony Przedmiar Książenice - 02-2024 (1).pdf pdf 147.75 2024-02-21 10:16:54 Public message
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ZP.271.13.2024.pdf pdf 76.57 2024-02-28 12:01:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2024.pdf pdf 327.73 2024-02-28 15:00:47 Public message
(P) Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.13.2024.pdf pdf 398.36 2024-03-20 17:42:49 Public message

Announcements

2024-03-20 17:42 Zamówienia Publiczne (P) Informacja o wyborze oferty w postępowaniu ZP.271.13.2024

(P) Informacja o wyb [...].pdf

2024-02-28 15:00 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2024

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-28 12:01 Zamówienia Publiczne Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ZP.271.13.2024

Informacja o kwocie, [...].pdf

2024-02-21 10:16 Zamówienia Publiczne Uzupełniony Przedmiar Książenice - 02-2024 (1)

Uzupełniony Przedmia [...].pdf

2024-02-21 10:15 Zamówienia Publiczne S06

S06.pdf

2024-02-21 10:15 Zamówienia Publiczne HERB_Gmna_Grodzisk_Maz

HERB_Gmnia_Grodzisk_ [...].7z

2024-02-21 10:14 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

2024-02-21 10:13 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-21 10:12 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Wyjaśnienie treści [...].pdf

2024-02-16 08:22 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

2024-02-16 08:21 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-02 16:14 Zamówienia Publiczne Załącznik nr 5 do SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024

Załącznik nr 5 do SW [...].docx

2024-02-02 16:14 Zamówienia Publiczne Specyfikacja warunków zamówienia zał. w postępowaniu ZP.271.13.2024

Specyfikacja warunkó [...].doc

2024-02-02 16:13 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ w postępowaniu ZP.271.13.2024

Zmiana treści SWZ w [...].pdf

2024-02-02 16:13 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 w postępowaniu ZP.271.13.2024

Wyjaśnienie treści [...].pdf

2024-02-02 16:12 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu ZP.271.13.2024

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3760