Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.12.2024 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym- II etap”

Deadlines:
Published : 22-01-2024 15:28:00
Placing offers : 06-02-2024 12:00:00
Offers opening : 06-02-2024 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.76 2024-01-22 15:28:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia z załącznikami w postępowaniu ZP.271.12.2024.doc doc 522.5 2024-01-22 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 84.88 2024-01-22 15:28:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 48943.42 2024-01-22 15:28:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ nr 1.pdf pdf 256.95 2024-01-30 13:16:22 Public message
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA ZP.87.pdf pdf 142.88 2024-02-06 12:05:13 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 110.5 2024-02-06 12:55:46 Public message
MX-3061_20240214_092218.pdf pdf 223.94 2024-02-14 10:06:00 Public message

Announcements

2024-02-14 10:06 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

MX-3061_20240214_092 [...].pdf

2024-02-06 12:55 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2024-02-06 12:53 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-06 12:05 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2024-01-30 13:16 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 978