Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IOŚ.271.1.3.2024 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „A” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia na potrzeby Poradni ginekologiczno-położniczej

Sylwia SUDYKA
Gmina Nowy Żmigród
Deadlines:
Published : 19-01-2024 15:55:00
Placing offers : 09-02-2024 10:00:00
Offers opening : 09-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IOŚ.271.1.3.2024 - SWZ-sig.pdf pdf 707.37 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 149.44 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dokumetacja projektowa.zip zip 41636.96 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - STWiORB.zip zip 1538.39 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Przedmiary.zip zip 1722.88 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
załączniki pdf.zip zip 1855.95 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 185.75 2024-01-19 15:55:00 Proceeding
IOŚ.271.1.3.2024 - Odpowiedzi na zapytania i zmiana SWZ-sig.pdf pdf 383.85 2024-02-05 13:03:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.85 2024-02-05 13:04:11 Public message
informacja o kwocie-sig.pdf pdf 221.76 2024-02-09 09:10:28 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 279.86 2024-02-09 11:24:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 314.28 2024-02-28 14:09:41 Public message

Announcements

2024-02-28 14:09 Sylwia SUDYKA Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-09 11:24 Sylwia SUDYKA Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-09 09:10 Sylwia SUDYKA Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie- [...].pdf

2024-02-05 13:04 Sylwia SUDYKA Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-05 13:03 Sylwia SUDYKA Odpowiedź na zapytanie i zmiana SWZ

IOŚ.271.1.3.2024 - O [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1229