Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/BZP-U.510.16/2024/MD Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Gdańsku - Osowej przy ulicy Jednorożca, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – Etap I”.

Deadlines:
Published : 22-01-2024 10:45:00
Placing offers : 06-02-2024 11:00:00
Offers opening : 06-02-2024 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 281.79 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 498.57 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 27699.56 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 44.44 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 315.86 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.01.2024 r..pdf pdf 150.49 2024-01-22 10:45:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana tresci SWZ z dnia 31.01.2024 r..pdf pdf 123.17 2024-01-31 06:54:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.01.2024 r..pdf pdf 38.12 2024-01-31 06:54:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2024 r..pdf pdf 159.8 2024-02-06 11:54:19 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.03.2024 r..pdf pdf 108.04 2024-03-22 16:12:42 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.04.2024 r..pdf pdf 70.04 2024-04-10 11:44:19 Public message
kwota na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 114.89 2024-02-06 11:00:00 Public message

Announcements

2024-04-10 11:44 Monika Dubowska Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.04.2024 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-03-22 16:12 Monika Dubowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.03.2024 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-06 11:54 Monika Dubowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2024 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-06 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

kwota na sfinansowan [...].pdf

2024-01-31 06:54 Monika Dubowska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 31.01.2024 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1682