Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDP.1/ZP.3310.2.2024 Modernizacja drogi powiatowej numer 1704Z

Deadlines:
Published : 12-01-2024 14:12:00
Placing offers : 06-02-2024 10:00:00
Offers opening : 06-02-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Powiat Stargardzki, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 13/15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pt. "Modernizacja drogi powiatowej numer 1704Z".


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.96 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
2.SWZ.pdf pdf 920.55 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
2a. SWZ ZAŁĄCZNIKI 1-5.docx docx 70.95 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
2b. Załącznik nr 6 do SWZ PROJEKT UMOWY.doc doc 232.5 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
Zał. nr 7 Dokumentacja projektowa.zip zip 2035.98 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
Zał. nr 8 Kosztorys ofertowy.zip zip 129.77 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
Zał. nr 9 Przedmiar robót.zip zip 123.27 2024-01-12 14:12:00 Proceeding
3. ODPOWIEDŹ DO SWZ 24.01.2024.pdf pdf 190.25 2024-01-24 11:12:13 Public message
4. ODPOWIEDŹ DO SWZ 31.01.2024.pdf pdf 180.14 2024-01-31 12:23:47 Public message
5. ODPOWIEDŹ DO SWZ 02.02.2024.pdf pdf 89.76 2024-02-02 10:50:53 Public message
6. KOMUNIKAT ZMIANA SWZ 02.02.2024.pdf pdf 66.47 2024-02-02 10:50:53 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.41 2024-02-02 10:50:53 Public message
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 375.3 2024-02-06 10:39:10 Public message
14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 124.38 2024-02-15 10:05:52 Public message

Announcements

2024-02-15 10:05 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14. Zawiadomienie o [...].pdf

2024-02-06 10:39 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

10. Informacja z ot [...].pdf

2024-02-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 2 000 000 zł na przedmiotowe postępowanie.
2024-02-02 10:50 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi oraz komunikat o zmianie SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

5. ODPOWIEDŹ DO SWZ [...].pdf

6. KOMUNIKAT ZMIANA [...].pdf

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2024-01-31 12:23 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

4. ODPOWIEDŹ DO SWZ [...].pdf

2024-01-24 11:12 Magdalena Janiak Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania i wnioski jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu.

3. ODPOWIEDŹ DO SWZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1131