Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IFS.271.1.2024 Remont i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

Agnieszka Grzymek
Gmina Bochnia
Deadlines:
Published : 23-01-2024 10:59:00
Placing offers : 14-02-2024 10:00:00
Offers opening : 14-02-2024 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu_opublikowane.pdf pdf 167.88 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 149.69 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1_formularz ofertowy.docx docx 22.24 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2_oświadczenie z art. 125.docx docx 45.04 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3_wykaz robót budowlanych.docx docx 35.35 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4_wykaz osób.docx docx 17.51 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 18.3 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 6_zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 24.1 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 7_oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 16.39 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 8_Projekt umowy.docx docx 56.58 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
STWIORB.pdf pdf 18884.14 2024-01-23 10:59:00 Proceeding
CZĘŚĆ nr 1_Przedmiar.xlsx xlsx 45.25 2024-01-24 07:36:46 Proceeding
CZĘŚĆ nr 2_Przedmiar.xlsx xlsx 33.71 2024-01-24 07:36:46 Proceeding
CZĘŚĆ nr 3_Przedmiar.xlsx xlsx 29.07 2024-01-24 07:36:46 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia_opublikowane.pdf pdf 41.94 2024-01-30 12:58:42 Proceeding
Zaktualizowana_SWZ.docx docx 151.4 2024-01-30 12:59:07 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia_opublikowane_2.pdf pdf 38.53 2024-02-07 12:40:44 Proceeding
SWZ_aktualizacja.docx docx 151.29 2024-02-07 12:41:06 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania_1_sig.pdf pdf 212.65 2024-01-30 12:33:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 88.09 2024-02-14 11:48:17 Public message
Korekta Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.92 2024-02-15 09:02:11 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej _NS_sig.pdf pdf 202.29 2024-03-05 13:35:38 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane.pdf pdf 105 2024-03-21 08:58:30 Public message

Announcements

2024-03-21 08:58 Tomasz Kociołek Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-03-05 13:35 Agnieszka Grzymek W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-15 09:02 Tomasz Kociołek W załączeniu korekta informacji z otwarcia ofert z uwagi na błędną kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Korekta Informacja z [...].pdf

2024-02-14 11:48 Tomasz Kociołek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 6 300 000,00 zł dla części nr 1 0 2 200 000,00 zł, część nr 2 - 2 100 000,00 zł, część nr 3 - 2 000 000,00
2024-01-30 12:33 Agnieszka Grzymek W załączeniu odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w ramach postępowania.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1552