Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IOŚ.271.1.2.2024 Modernizacja dróg gminnych ul. Węgierska Mała i ul. Wenecja na terenie miejscowości Nowy Żmigród

Sylwia SUDYKA
Gmina Nowy Żmigród
Deadlines:
Published : 10-01-2024 21:42:00
Placing offers : 02-02-2024 10:00:00
Offers opening : 02-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IOŚ.271.1.2.2024 - SWZ-sig.pdf pdf 710.69 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
IOŚ.271.1.2.2024 -Ogłoszenie.pdf pdf 147.82 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa.rar rar 161612.26 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - STWIORB.rar rar 2199.28 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Przedmiar robót.rar rar 608.3 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Załączniki .pdf.rar rar 6037.3 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.rar rar 272.77 2024-01-10 21:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.32 2024-01-25 14:59:46 Public message
Uzupełnienie dokumentacji.zip zip 55693.57 2024-01-25 14:59:46 Public message
Zmiana - Węgierska Mała i ul. Wenecja-sig.pdf pdf 276.92 2024-01-25 14:59:46 Public message
Odpowiedzi na zapytania-sig.pdf pdf 251.95 2024-01-31 07:54:32 Public message
informacja o kwocie-sig.pdf pdf 228.95 2024-02-02 07:58:19 Public message
informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 273.62 2024-02-02 11:05:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze-sig.pdf pdf 272.99 2024-02-14 13:06:00 Public message

Announcements

2024-02-14 13:06 Sylwia SUDYKA Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-02 11:05 Sylwia SUDYKA Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-02 07:58 Sylwia SUDYKA Informacja o kwocie

informacja o kwocie- [...].pdf

2024-01-31 07:54 Sylwia SUDYKA Odpowiedź na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2024-01-25 14:59 Sylwia SUDYKA Zmiana SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Uzupełnienie dokumen [...].zip

Zmiana - Węgierska M [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 770