Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa przyjęcia i transportu ładunku odpadów / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 10-01-2024 12:16:00
Placing offers : 19-02-2024 10:00:00
Offers opening : 19-02-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ xlm.xml xml 135.72 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 585.58 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 451.66 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 17.23 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami (Zadanie nr 1).zip zip 429.02 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami (Zadanie nr 2).zip zip 405.88 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 14.91 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.9 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 17.28 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oś. dotyczace konsorcjum.docx docx 25.72 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.34 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (sankcje).docx docx 18.25 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz samochodów.docx docx 14.12 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 19.62 2024-01-10 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Gr. kapitałowa..docx docx 15.99 2024-01-10 12:22:08 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Platforma.pdf pdf 53.29 2024-02-19 11:39:49 Public message

Announcements

2024-02-19 11:39 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-19 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Stawka VAT 8% - 720 000,00 zł netto/ 777 600,00 zł brutto,
Stawka VAT 23% - 2 000,00 zł netto/ 2 460,00 zł brutto.
Z podziałem na zadnia:
Zadanie nr 1
Stawka VAT 8% - 528 000,00 zł netto/ 570 240,00 zł brutto,
Stawka VAT 23% - 2 000,00 zł netto/ 2 460,00 zł brutto.
Zadanie nr 2
Stawka VAT 8% - 192 000,00 zł netto/ 207 360,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1179