Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.1.2024 Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

Deadlines:
Published : 09-01-2024 11:49:00
Placing offers : 23-01-2024 10:30:00
Offers opening : 23-01-2024 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 134.48 2024-01-09 11:49:00 Proceeding
PIGK.271.1.2024.pdf pdf 409.67 2024-01-09 11:49:00 Proceeding
załączniki.zip zip 342.12 2024-01-09 11:49:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania i zmiana treści swz.pdf pdf 1152.47 2024-01-16 13:42:31 Public message
Zal_9_Umowa - zmiany.docx docx 67.84 2024-01-16 13:42:31 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.98 2024-01-16 13:42:31 Public message
Informacja_otwarcie_ofert.pdf pdf 265.76 2024-01-23 11:54:29 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 702.88 2024-02-06 10:16:22 Public message

Announcements

2024-02-06 10:16 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-23 11:54 Agata Rudyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2024-01-23 10:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 957 172,55 zł gross (649 063,02zł- część 1, 308 109,53 zł - część 2)
2024-01-16 13:42 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2024 r., jednocześnie informuje o zmianach w treści swz.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Zal_9_Umowa - zmiany [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 308