Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/109/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 109/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 08-01-2024 15:03:00
Placing offers : 06-02-2024 11:00:00
Offers opening : 06-02-2024 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.

 • Nazwa: Gmina Miejska Przemyśl, Adres: Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92
 • Nazwa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu, Adres: ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78, 37-700 Przemyśl, NIP: 813-026-80-82
 • Nazwa: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Adres: ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-232-82-37
 • Nazwa: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, Adres: ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-104-80-56
 • Nazwa: Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Adres: Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, NIP: 739-295-48-95
 • Nazwa: Miejski Zakład Komunalny w Kazimierzu Dolnym Sp. z .o.o, Adres: ul. Filtrowa 8, 24-120 Kazimierz Dolny, NIP: 716-001-20-56
 • Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Adres: ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, NIP: 793-140-05-73
 • Nazwa: Gmina Wronki, Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-5100 Wronki, NIP: 763-100-20-06
 • Nazwa: Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Adres: ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, NIP: 525-000-89-04
 • Nazwa: Gmina Stubno, Adres: Stubno 69A, 37-723 Stubno, NIP: 795-230-62-76
 • Nazwa: Gminna Placówka Kultury, Adres: Stubno 69A, 37-723 Stubno, NIP: 795-145-86-24
 • Nazwa: Powiat Świdnicki, Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, NIP: 884-236-98-27
 • Nazwa: Gmina Medyka, Adres: Medyka 288, 37-732 Medyka, NIP: 795-230-62-53
 • Nazwa: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Adres: ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-000-93-15
 • Nazwa: Gminne Centrum Kulturalne w Medyce, Adres: Medyka 478, 37-732 Medyka, NIP: 795-250-00-96
 • Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Medyce, Adres: Medyka 479, 37-732 Medyka, NIP: 795-250-00-73
 • Nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Adres: ul. Lwowska 9, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-204-50-83
 • Nazwa: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Adres: Al. XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-234-16-28
 • Nazwa: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-253-23-66

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

 • Zadawania pytań do SWZ
 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
 • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 •  tel. 22 101 02 02
 •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:109:2023.pdf pdf 581.12 2024-01-08 15:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 1608.04 2024-01-08 15:03:06 Proceeding
Załaczniki - VOL:EE:109:2023.zip zip 1534.49 2024-01-08 15:03:00 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 109 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 192.59 2024-01-23 13:28:55 Public message
SWZ+ załączniki_VOL:EE:109:2023- sprostowanie_23.01.24.zip zip 2451.29 2024-01-25 20:06:11 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 109 GZ EE 2023_V02.pdf pdf 154.77 2024-01-25 20:21:42 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 109 GZ EE 2023_V03.pdf pdf 172.3 2024-01-26 14:14:15 Public message
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 109 GZ EE 2023_V04.pdf pdf 217.64 2024-01-30 13:14:53 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_109_GZEE.pdf pdf 319.83 2024-02-06 11:03:23 Public message
VO_VO_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_GZ_109.pdf pdf 254.96 2024-02-06 11:43:45 Public message
VO_VOxx_Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_GZ-109.pdf pdf 396.33 2024-02-15 14:15:37 Public message

Announcements

2024-02-15 14:15 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

VO_VOxx_Zawiadomieni [...].pdf

2024-02-06 11:43 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_INFORMACJA Z O [...].pdf

2024-02-06 11:03 Roman Bartyzel INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAJĄ PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2024-01-30 13:14 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Data wpływu: 30.01.2024 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-01-26 14:14 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Data wpływu: 26.01.2024 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-01-25 20:21 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Data wpływu: 24.01.2024 r.

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

2024-01-25 20:06 Roman Bartyzel Sprostowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez m.in. ujednolicenie dat rozpoczęcia sprzedaży dla części I zamówienia oraz modyfikację Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1

SWZ+ załączniki_VOL: [...].zip

2024-01-23 13:28 Roman Bartyzel Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1009