Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.3.2024 Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zgromadzonych na nieruchomości gruntowej o numerze 153/10 obręb 13 miasta Stargard, przy ul. Na Grobli 4

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 05-01-2024 09:31:00
Placing offers : 09-02-2024 09:50:00
Offers opening : 09-02-2024 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ- odbiór i zagospodarowanie 153-10 w obrębie 13 miasta przy ulicy Na Grobli 4 w Stargardzie-sig-sig.pdf pdf 781.54 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS004-008503-pl.pdf pdf 449.3 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1-8.zip zip 133.34 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 286.76 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 82393.29 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy.pdf pdf 367.67 2024-01-05 09:31:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1. -sig-sig z dn. 18.01.2024.pdf pdf 573.24 2024-01-19 09:47:03 Public message
SWZ KOREKTA- odbiór i zagospodarowanie 153-10 w obrębie 13 miasta przy ulicy Na Grobli 4 w Stargardzie-sig-sig.pdf pdf 828.02 2024-01-19 09:47:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024-OJS014-038487-pl.pdf pdf 456.39 2024-01-19 09:47:03 Public message
Odpowiedzi nr 2.-sig-sig.pdf pdf 822.97 2024-01-30 08:30:55 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - OPZ KOREKTA.pdf pdf 281.53 2024-01-30 08:30:55 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy KOREKTA.pdf pdf 348.33 2024-01-30 08:30:55 Public message
Odpowiedzi nr 3.-sig-sig.pdf pdf 604.64 2024-02-01 10:11:04 Public message
SWZ KOREKTA- odbiór i zagospodarowanie 153-10 w obrębie 13 miasta przy ulicy Na Grobli 4 w Stargardzie-sig-sig.pdf pdf 829.19 2024-02-01 10:11:04 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ - OPZ KOREKTA.pdf pdf 280.73 2024-02-01 10:11:04 Public message
Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy KOREKTA.pdf pdf 370.37 2024-02-01 10:11:04 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 105.24 2024-02-01 10:11:04 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 375.83 2024-02-09 11:15:39 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -sig.pdf pdf 397.48 2024-03-14 09:58:40 Public message

Announcements

2024-03-14 09:58 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-02-09 11:15 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-09 09:50 Angelika Gajewska Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 1.042.000,00 zł gross (słownie złotych: jeden milion czterdzieści dwa tysiące 00/100).

2024-02-06 09:50 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2024-02-01 10:11 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania wraz z Korektą SWZ, korektą załącznika do SWZ nr 9 -Opisu przedmiotu zamówienia, korektą załącznika do SWZ nr 10 - wzoru umowy oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi nr 3.-sig [...].pdf

SWZ KOREKTA- odbiór [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-01-31 14:02 Angelika Gajewska W związku z przekazaniem w dniu 31.01.2024 r. do publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Zamawiający informuje, że wyznacza się nowy termin składania ofert na dzień 9 lutego 2024 r. na godzinę 9:50. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 9 lutego 2024 r. na godzinę 10:00.
2024-01-30 08:30 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania wraz ze korektą załącznika do SWZ nr 9 -Opisu przedmiotu zamówienia i korektą załącznika do SWZ nr 10 - wzoru umowy.

Odpowiedzi nr 2.-sig [...].pdf

Załącznik nr 9 do SW [...].pdf

Załącznik nr 10 do S [...].pdf

2024-01-19 09:47 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu i korektą Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi nr 1. -si [...].pdf

SWZ KOREKTA- odbiór [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1444