Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PRZ/00065/2023 Sukcesywne świadczenie usług drukarskich czasopism specjalistycznych w roku 2024”

Deadlines:
Published : 04-01-2024 11:17:00
Placing offers : 15-01-2024 13:00:00
Offers opening : 15-01-2024 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.49 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 449.27 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 28.23 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 41.56 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ Formularz Cenowy.xlsx xlsx 11.61 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oswiadczenie art 125 pzp.docx docx 34.89 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiazanie podmiotu.docx docx 32.59 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - PPU.docx docx 74.86 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 33.02 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 32.2 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie - wykl. specustawa.docx docx 32.67 2024-01-04 11:17:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 129.02 2024-01-15 14:12:03 Public message
Wybór www.pdf pdf 485.11 2024-02-20 15:27:04 Public message

Announcements

2024-02-20 15:27 Karol Krzywicki Szanowni Państwo, w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór www.pdf

2024-01-15 14:12 Agnieszka Kamper Szanowni Państwo,
w załączeniu zestawienie złożonych ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego wynosi 132 099,12 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 471