Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00003902 Zakup i dostawa leków i wyrobów medycznych (SA-381-23/23)

Deadlines:
Published : 03-01-2024 10:43:00
Placing offers : 12-01-2024 10:00:00
Offers opening : 12-01-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.78 2024-01-03 10:43:00 Proceeding
SWZ - jednorazówka leki powtórka 2023.docx docx 142.06 2024-01-03 10:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 98.89 2024-01-09 13:12:47 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 61.49 2024-01-11 11:17:04 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 217.13 2024-01-16 08:29:06 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 265.64 2024-01-23 11:59:20 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 186.19 2024-01-12 10:00:00 Public message

Announcements

2024-01-23 11:59 Ewelina Pasternak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-16 08:29 Ewelina Pasternak Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-01-12 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 191 323,85 zł brutto. Kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety znajdują się w załączniku.

Ceny pakietów.pdf

2024-01-11 11:17 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-09 13:12 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487