Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/23 Dostawa energii elektrycznej dla WARR S.A. do 31.12.2024 r.

Deadlines:
Published : 29-12-2023 11:21:00
Placing offers : 12-01-2024 12:00:00
Offers opening : 12-01-2024 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dc0855-2920-6b3d-066a-2c001143e36c.pdf pdf 138.68 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
INFORMACJA O KWOCIE.docx docx 12.58 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
WARR -SWZ zakup energii 823.docx docx 75.1 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Wykaz PPE.xlsx xlsx 13.92 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Zalącznik_nr_5a osw_art_7.rtf rtf 101.71 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik do umowy klauzula RODO.docx docx 22.33 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 282.5 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 44.99 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy klauzula RODO.docx docx 22.09 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie z art. 125 pzp.doc doc 43 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.38 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Koncesja.doc doc 31.5 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO.docx docx 27.05 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Oświadczenie energia elektryczna WARR - podpisane.pdf pdf 415.24 2023-12-29 11:21:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 05.01.24.docx docx 38.26 2024-01-05 12:27:26 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 05.01.24 WARR -SWZ zakup energii 823.docx docx 77.37 2024-01-05 12:27:26 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 05.01.24 Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 284 2024-01-05 12:27:26 Public message
08dc0de3-06b0-40fc-1992-c3001139eaec.pdf pdf 41.94 2024-01-05 12:46:06 Public message
PRZEDŁUŻENIE.docx docx 21.09 2024-01-05 12:46:06 Public message
OTWARCIE OFERT II 8.23.docx docx 13.71 2024-01-12 12:26:18 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (1).docx docx 17.28 2024-01-18 13:49:10 Public message

Announcements

2024-01-18 13:49 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2024-01-12 12:26 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o ofertach które wpłynęły.

OTWARCIE OFERT II 8. [...].docx

2024-01-12 12:00 Buyer message Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla WARR S.A.w okresie do 31.12.2024r.”


Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 680 987,5 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 50/100) zł brutto.
2024-01-05 12:46 Hanna Kiec-Gawroniak Informacja o zmianie ogłoszenia oraz o zmianie terminu.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiana treści swz Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 2019), przedłuża termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2024r. godz. 12:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 12 stycznia 2024 r. godz. 12:15.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści swz

08dc0de3-06b0-40fc-1 [...].pdf

PRZEDŁUŻENIE.docx

2024-01-05 12:27 Hanna Kiec-Gawroniak Dzien dobry, przesyłam odpowiedzi na pytania oraz zmiany w dokumentach.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].docx

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].docx

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413