Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: REZ.272.13.2023 Świadczenie usługi sprzątania i bieżącego utrzymania czystości w budynkach Stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Published : 22-12-2023 14:48:00
Placing offers : 02-01-2024 10:00:00
Offers opening : 02-01-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 357.9 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenia wykonawcy.doc doc 43 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów.doc doc 30 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Grupa kapitałowa.doc doc 33.5 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 243.76 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz usług.docx docx 20.86 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Część I.pdf pdf 163.16 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II.pdf pdf 170.01 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00570953_01.pdf pdf 176.56 2023-12-22 14:48:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 696.63 2024-01-02 11:14:15 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 114.19 2024-01-22 12:03:00 Public message
Uchwała 1274 odrzucenie ofert.pdf pdf 152.42 2024-01-22 12:03:00 Public message
Uchwała 1275 wybór oferty.pdf pdf 56.19 2024-01-22 12:03:00 Public message
Ogłoszenie o wyborze.pdf pdf 128.48 2024-01-30 14:31:30 Public message
Uchwała Nr 1285 odrzucenie oferty.pdf pdf 93.03 2024-01-30 14:31:30 Public message
Uchwała Nr 1286 wybór oferty.pdf pdf 53.37 2024-01-30 14:31:30 Public message

Announcements

2024-01-30 14:31 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w Części II postępowania nr REZ.272.13.2023 wybrano kolejnego wykonawcę. Informacja o wyniku w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Uchwała Nr 1285 odrz [...].pdf

Uchwała Nr 1286 wybó [...].pdf

2024-01-22 12:03 Grzegorz Olearczyk Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nr REZ.272.13.2023 wybrano wykonawców. Informacja o wyniku w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Uchwała 1274 odrzuce [...].pdf

Uchwała 1275 wybór o [...].pdf

2024-01-02 11:14 Grzegorz Olearczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-01-02 10:00 Buyer message Część I 102 000,00 zł brutto
Część II - 66 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 460