Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 29/2023 Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Bio Star Sp. z o.o w Stargardzie.

Angelika Gajewska
Bio Star Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-01-2024 09:32:00
Placing offers : 15-01-2024 09:00:00
Offers opening : 15-01-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,   

Bio Star Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bogusława IV 15, 73 – 110 Stargard, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia na " Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Bio Star Sp. z o.o w Stargardzie" w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5.1 Załącznik do SWZ.zip zip 440.49 2024-01-02 09:32:00 Proceeding
Załącznik SWZ- edytowalne.docx docx 42.84 2024-01-02 09:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.67 2024-01-02 09:32:00 Proceeding
SWZ dostawa worków-sig-sig.pdf pdf 1008.12 2024-01-02 09:32:00 Proceeding
Załącznik SWZ- edytowalne KOREKTA.docx docx 42.84 2024-01-12 07:27:26 Public message
Informacja z otwarcia-sig.pdf pdf 384.45 2024-01-15 12:48:18 Public message
2024.01.23 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.01.2024-sig.pdf pdf 351.98 2024-01-23 12:31:42 Public message

Announcements

2024-01-23 12:31 Angelika Gajewska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024.01.23 - Informa [...].pdf

2024-01-15 12:48 Angelika Gajewska Zamawiający przesyła informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-15 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia dysponuje kwotą 837 826,80 zł brutto
2024-01-12 07:27 Angelika Gajewska W odpowiedzi na pytanie z dnia 11.01.2024 r. "W pozycji 10 według specyfikacji jest 15 tysięcy sztuk, według formularza ofertowego 150 tysięcy. Którą wartością mamy się kierować? " Zamawiający informuje, że koryguje formularz ofertowy i w pozycji 10 wpisuje się 15 tysięcy sztuk.
Niniejszy komunikat stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający załącza korektę załączników.

Załącznik SWZ- edyt [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 386