Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/64/2023 Dostawa asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej – uzupełnienie II

Deadlines:
Published : 20-12-2023 12:50:00
Placing offers : 29-12-2023 09:00:00
Offers opening : 29-12-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_64_2023.pdf pdf 979.39 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_1.1-1.3_Formularze_asortymentowo_cenowe.xls xls 45 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_1_Oferta.docx docx 56.18 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_2_1_Ośw_dot_podst_wykluczenia.docx docx 47.03 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_2_2_Ośw_wykonawcy_wykluczenie_art7_Ukraina.docx docx 57.4 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_3_Projekt_umowy.pdf pdf 640.15 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_4_Grupa_kapitałowa.doc doc 96.5 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_5_Ośw_o_aktualności.doc doc 67 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Zał_nr_6_Ośw_o_zgodności_produktów.doc doc 69.5 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
08dc0138-b84a-f238-37f6-d70011639d9f.pdf pdf 157.43 2023-12-20 12:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia22122023.pdf pdf 343.65 2023-12-22 08:10:15 Public message
OFERTY_NA_PLATFORMĘ.zip zip 1921.6 2023-12-29 09:44:31 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 193.62 2023-12-29 09:44:31 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 212.13 2024-01-15 13:45:26 Public message

Announcements

2024-01-15 13:45 Karolina Potopowicz INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej – uzupełnienie II
Nr sprawy: ZP/64/2023.

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2023-12-29 09:44 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 222 ust. 5 uPzp przesyła w załączeniu Informację z otwarcia ofert z dnia 29.12.2023 oraz na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 1) uPzp udostępnia oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

OFERTY_NA_PLATFORMĘ. [...].zip

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-29 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 433 836,00 zł , w podziale na pakiety:
Pakiet nr 1 - 302 400,00 zł
Pakiet nr 2 - 62 910,00 zł
Pakiet nr 3 - 68 526,00 zł
2023-12-22 08:10 Karolina Potopowicz Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Wyjaśnienia22122023. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 319