Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 773646-2023 Zakup i dostawa zestawu aparatury rentgenowskiej w ramach projektu pn. „Doposażenie i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR w „Szpitalu Powiatowym we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji” (SA-381-24/23)

Deadlines:
Published : 20-12-2023 09:21:00
Placing offers : 19-01-2024 10:00:00
Offers opening : 19-01-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 461.02 2023-12-20 09:21:00 Proceeding
SWZ - DOFINANSOWANIE SOR.docx docx 291.96 2023-12-20 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 4 JEDZ.zip zip 84.91 2023-12-20 09:21:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 15044.61 2024-01-10 14:40:36 Public message
SWZ - DOFINANSOWANIE SOR.docx docx 291.82 2024-01-10 14:40:36 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 153.04 2024-01-12 14:54:49 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert TK i RTG.pdf pdf 56.5 2024-01-22 13:50:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 101.45 2024-01-25 10:32:47 Public message

Announcements

2024-01-25 10:32 Ewelina Pasternak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-01-22 13:50 Ewelina Pasternak Informacja z sesji otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-01-19 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 700 000 zł netto, 4 020 000,00 zł brutto.
2024-01-12 14:54 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2024-01-11 14:27 Ewelina Pasternak The message was withdrawn by the Buyer.
2024-01-10 14:40 Ewelina Pasternak Odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowana SWZ w związku z odpowiedziami

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SWZ - DOFINANSOWANIE [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 965