Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/podnośnik_koszowy/2023 „Dostawa używanego podnośnika koszowego przegubowo-teleskopowego dla PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 18-12-2023 10:25:00
Placing offers : 28-12-2023 11:00:00
Offers opening : 28-12-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_08dbffa7-1f7f-a129-7515-6f0011556e64.pdf pdf 147.04 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
SWZ z podpisem.pdf pdf 367.57 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 18.6 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowne postanowienia umowy.docx docx 28.34 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 38.13 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - rozwiazania równoważne.docx docx 22.77 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 30.63 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności.docx docx 22.05 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.93 2023-12-18 10:25:00 Proceeding
Zmiana załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 39.47 2023-12-21 14:42:30 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 171.1 2023-12-28 12:52:10 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z podpisem.pdf pdf 177.44 2024-01-03 10:37:18 Public message
ogłoszenie o wyniku 08dc0de3-5f5a-c38a-7bc6-40001117ae52.pdf pdf 65.48 2024-01-05 14:56:53 Public message

Announcements

2024-01-05 14:56 Aleksandra Adamska Ogłoszenie o wyniku.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-01-03 10:37 Aleksandra Adamska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-28 12:52 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-28 11:00 Buyer message Zamawiający na zadanie przeznacza kwotę gross 210 000,00 PLN.
2023-12-21 14:42 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje zmianę formularza ofertowego. Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić zmiany w formularzu ofertowym.

Zmiana załącznik nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 272