Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.332.105.2023 Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2024r.

Deadlines:
Published : 12-12-2023 12:17:00
Placing offers : 19-12-2023 10:00:00
Offers opening : 19-12-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego i ul. Stanisława Augusta w Przemyślu.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 2, wzór umowy zawiera załącznik nr 1.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.  166790335 wew 208

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 13.93 2023-12-12 12:17:00 Proceeding
Zał. nr 3 Rodo.docx docx 15.5 2023-12-12 12:17:00 Proceeding
Zał. nr 1 wzór umowy.doc doc 78.5 2023-12-13 11:28:18 Proceeding

Announcements

2023-12-19 14:43 Monika Jucha Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że wybrał ofertę firmy WOLF Służba Ochrony Spółka z o.o. z kwotą:
wersja podstawowa 50 833,44 zł gross
wersja opcjonalna 50 833,44 zł gross

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2024r. zamówienie podstawowe miesięczne wynagrodzenie 3 month - (0)
2 Świadczenie usług dozoru mienia obiektów położonych przy ul. Wybickiego 1 i ul. St. Augusta 14 w Przemyślu w roku 2024r. zamówienie opcjonalne miesięczne wynagrodzenie 3 month - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Referencje - Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług polegających na świadczeniu usług dozoru mienia obiektów wystawione przez podmiot zlecający. Attachment required (0)
3 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 277