Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I w Gotartowie / 2023

Barbara Dąbrówka
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 08-12-2023 10:21:00
Placing offers : 15-01-2024 10:00:00
Offers opening : 15-01-2024 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 459.53 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
espd-request.xml xml 245.64 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 362.58 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.45 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ -umowa.7z 7z 604.17 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.15 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.06 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.78 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.12 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.8 2023-12-08 10:21:00 Proceeding
Odpowiedzi z dn. 27.12.2023.pdf pdf 68.49 2023-12-27 13:32:27 Public message
IMG-20231219-WA0000.jpg jpg 314.22 2023-12-27 13:32:27 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Platforma.pdf pdf 58.51 2024-01-15 13:02:11 Public message
Inf. o wyniku platforma.pdf pdf 93.44 2024-02-09 09:54:33 Public message

Announcements

2024-02-09 09:54 Barbara Dąbrówka Informacja o wyniku postępowania.

Inf. o wyniku platfo [...].pdf

2024-01-15 13:02 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2024-01-15 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 382 000,00 zł netto/2 572 560,00 zł gross z podziałem na zadania:
zadanie 1 - 1 191 000,00 zł netto/ 1 286 280,00 zł brutto,
zadanie 2 - 1 191 000,00 zł netto/ 1 286 280,00 zł brutto.
2023-12-27 13:32 Barbara Dąbrówka Odpowiedzi z dnia 27.12.2023 r.

Odpowiedzi z dn. 27. [...].pdf

IMG-20231219-WA0000. [...].jpg

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 813