Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF B+R/00024/2023 Dostawa układu sterowania stanowiska do natryskiwania taśmy

Deadlines:
Published : 07-12-2023 23:46:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 09:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZOF B+R 00024 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.pdf pdf 184.7 2023-12-07 23:46:00 Proceeding
ZOF B+R 00024 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 49.76 2023-12-07 23:46:00 Proceeding
ZOF B+R 00024 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 36.23 2023-12-07 23:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 49.7 2023-12-07 23:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert B+R 00024.2023.pdf pdf 71.26 2023-12-15 13:13:50 Public message
zofbr 24 wybór oferty na stronę.pdf pdf 536.57 2023-12-19 13:55:14 Public message

Announcements

2023-12-19 13:55 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo,
w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zofbr 24 wybór ofert [...].pdf

2023-12-15 13:13 Beata Stachowiak-Wysoczańska W załączniku informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-15 10:37 Beata Stachowiak-Wysoczańska Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 94 261,88 zł brutto.
2023-12-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia....

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 283