Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOF B+R/00020/2023 Dostawa elementów układu sterowania

Deadlines:
Published : 07-12-2023 21:42:00
Placing offers : 15-12-2023 09:00:00
Offers opening : 15-12-2023 09:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
B+R 0020 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia.pdf pdf 227.86 2023-12-07 21:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy.docx docx 220.88 2023-12-07 21:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia .docx docx 205.55 2023-12-07 21:42:00 Proceeding
B+R 0020 Zmiana ogłoszenia.docx.pdf pdf 133.16 2023-12-12 21:59:39 Public message
B+R 0020 Zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 183.42 2023-12-13 16:37:42 Public message
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy z dn.13.12.2023.docx docx 220.85 2023-12-13 16:37:42 Public message
wybor oferty na stronę zofbr 20.pdf pdf 864.62 2023-12-19 13:46:51 Public message

Announcements

2023-12-19 13:46 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybor oferty na stro [...].pdf

2023-12-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 87 498,34 zł brutto
2023-12-13 16:37 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o zmianie ogłoszenia 2.

B+R 0020 Zmiana ogło [...].pdf

Załącznik nr 1 do Og [...].docx

2023-12-12 21:59 Beata Stachowiak-Wysoczańska Szanowni Państwo, w załączniku informacja o zmianie ogłoszenia.

B+R 0020 Zmiana ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 215