Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.260.20.2023 DOSTAWA MIĘSA WOŁOWEGO W ROKU 2024

Deadlines:
Published : 06-12-2023 10:19:00
Placing offers : 14-12-2023 10:00:00
Offers opening : 14-12-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.96 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Mięso.pdf pdf 467.86 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Mięso.pdf pdf 99.84 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy Mięso.pdf pdf 243.11 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 10.98 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 10.94 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.doc doc 81.5 2023-12-06 10:19:00 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 181.26 2023-12-06 13:18:25 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Mięso - PO ZMIANIE.pdf pdf 468.47 2023-12-06 11:05:14 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 44.33 2023-12-06 11:05:14 Public message
INFORMACJA O WYBORZE mięso strona.pdf pdf 550.4 2023-12-18 09:36:16 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 362.75 2023-12-14 12:54:13 Public message

Announcements

2023-12-18 09:36 Anna Cholewińska Wybór najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2023-12-14 12:54 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-12-14 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 111.468,00 zł gross w tym dla:
Części 1 - 109.648,00 zł brutto
Części 2 - 1.820,00 zł brutto
2023-12-06 11:05 Anna Cholewińska Zamawiający dokonał zmian w treści SWZ oraz Ogłoszeniu. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmienione SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

DZIAŁ I SWZ art. 275 [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 198