Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MGZE.271.3.2023 Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2024

Beata Nitka
Urząd Miejski Koronowo Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-12-2023 16:24:00
Placing offers : 13-12-2023 09:00:00
Offers opening : 13-12-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 172.81 2023-12-05 16:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1650.9 2023-12-05 16:24:00 Proceeding
UMOWA.pdf pdf 712.18 2023-12-05 16:24:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTY.doc doc 132.5 2023-12-05 16:24:00 Proceeding
załączniki cenowe wymagane do oferty.7z 7z 3303.89 2023-12-05 16:24:00 Proceeding
odpowiedzi na zapytania Wykonawcy.pdf pdf 93.85 2023-12-11 14:57:28 Public message
informacja o kwocie na sfinansowanie zadania.pdf pdf 30.41 2023-12-13 09:18:42 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 125.39 2023-12-13 12:33:31 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 51.32 2023-12-15 13:56:18 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 146.86 2023-12-15 13:57:09 Public message
odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf pdf 36.34 2023-12-18 13:47:35 Public message
zawiadomienie o uniewaznieniu czynności.pdf pdf 92.06 2023-12-18 13:48:29 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2).pdf pdf 50.87 2023-12-18 13:49:15 Public message

Announcements

2023-12-18 13:49 Beata Nitka Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. V

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-12-18 13:48 Beata Nitka Unieważnienie wyboru oferty w cz. V

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-12-18 13:47 Beata Nitka Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-12-15 13:57 Beata Nitka Zawiadomienie o wyborze ofert

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-15 13:56 Beata Nitka Zawiadomienie o unieważnieniu części VI

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-12-13 12:33 Beata Nitka Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-13 09:18 Beata Nitka Informacja o kwocie na sfinansowanie zadań.

informacja o kwocie [...].pdf

2023-12-11 14:57 Beata Nitka Odpowiedzi do zapytań.

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 814