Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2601.3.2023 Dostawa tonerów i tuszy w 2024 roku

Katarzyna Poręba-Plasło
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 04-12-2023 13:39:00
Placing offers : 18-12-2023 15:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Gmina Miejska Kamienna Góra zaprasza do złożenia oferty na dostawę tonerów i tuszy w roku 2024. Dostawa przedmiotów będzie się odbywała sukcesywnie na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień na następujących warunkach:

1) realizacja zamówienia transportem dostawcy w ciągu dwóch dni roboczych od daty zamówienia;

2) Zamawiający zakłada, że wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż 200 zł;

3) płatność przelewem za dostarczone materiały w terminie 30 dni;

4) niezmienność cen do końca trwania umowy. Zakłada się, że umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Do wyceny Zamawiający przyjął szacunkową ilość tonerów i tuszy, którą ma zamiar zamówić w ciągu obowiązywania umowy. Może to oznaczać, że ostatecznie ilość zamówionych towarów w okresie obowiązywania umowy może różnić się od ilości określonych w zapytaniu ofertowym i będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o treści jak w załączniku do postępowania - nie złożenie oświadczania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający może odstąpić od realizacji zapytania w każdym czasie i na każdym etapie.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wykonawcy.docx docx 9.73 2023-12-05 11:52:58 Proceeding
Zapytanie ofertowe tusze i tonery 2024 r..xls xls 17.5 2023-12-04 13:39:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe tusze i tonery 2024 r..xls xls 31 2023-12-05 11:20:19 Public message

Announcements

2023-12-05 11:20 Katarzyna Poręba-Plasło Mając na względzie zgłoszone uwagi wprowadzam nowy obowiązujący załącznik do postępowania na dostawę tonerów i tuszy w 2024 roku. Obowiązujący załącznik - wypełniony, podpisany i zeskanowany proszę dołączyć do składanej oferty.

Zapytanie ofertowe t [...].xls

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Tonery i tusze -

Zapytanie ofertowe t [...].xls

1 pc. Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Plac Grunwaldzki 1
58-400, Kamienna Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 2 dni robocze, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja niezmienności cen - niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy, proszę potwierdzić (0)
6 Oferta wykonawcy - wypełniony, podpisany formularz cenowy, proszę zeskanować i załączyć Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400