Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/L/68/23 Dostawy materiałów ogniotrwałych

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 01-12-2023 22:22:00
Placing offers : 10-01-2024 09:50:00
Offers opening : 10-01-2024 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ + załączniki.pdf pdf 1210.95 2023-12-01 22:22:00 Proceeding
2023-OJS232-731601-pl-ts ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 444.94 2023-12-01 22:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy.xlsx xlsx 19.34 2023-12-01 22:22:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 104.31 2023-12-19 14:13:52 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.pdf pdf 99.64 2024-01-10 10:11:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 92.73 2024-01-10 13:29:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I i II - do wszystkich zainteresowanych .pdf pdf 108.61 2024-02-19 15:04:40 Public message
informacja o cofnięciu i unieważnieniu czynności .pdf pdf 174.42 2024-02-29 13:27:16 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część I do wiadomości wszystkich zainteresowanych.pdf pdf 105.87 2024-03-26 22:19:03 Public message

Announcements

2024-03-26 22:19 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w ramach części I

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-02-29 13:27 Marta Malarczyk Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części I zamówienia

informacja o cofnięc [...].pdf

2024-02-19 15:04 Marta Malarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części I i II zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-01-10 13:29 Marta Malarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-01-10 10:11 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-12-19 14:13 Marta Malarczyk Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 875