Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/MPGK/191212/2023/TP „Transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących ze Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych w Ustrzykach Dolnych ul. Przemysłowa 20J"

Deadlines:
Published : 30-11-2023 09:42:00
Placing offers : 07-12-2023 10:00:00
Offers opening : 07-12-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.41 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 3555.75 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia (2).docx docx 23.03 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty (2).docx docx 27.11 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 - oświadczenie (1).doc doc 48.5 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - wzór oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby (2).docx docx 29.69 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy do podpisu.doc doc 140.5 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 17.49 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 17.12 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Podwykonawcy .docx docx 14.67 2023-11-30 09:42:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 403.08 2023-12-07 10:54:06 Public message

Announcements

2023-12-07 10:54 Marceli Kuca Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-07 10:00 Buyer message 770 000,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 309