Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.20.2023 Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z terenu ZUOK "Orli Staw"

Deadlines:
Published : 28-11-2023 14:53:00
Placing offers : 07-12-2023 12:00:00
Offers opening : 07-12-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 112.24 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
SWZ.docx docx 109.96 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.docx docx 22.43 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Projektowane_postanowienia_umowy.docx docx 47.87 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_Wzor_Formularza_Oferty.docx docx 27.58 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_Wzor_Oswiadczen_skladanych_na_podstawie_art._125_ust._1_ustawy_Pzp.docx docx 27.73 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do SWZ_Wzor_Oswiadczenia_składanego_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_Pzp.docx docx 20.63 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Wzor_Oswiadczenia_o_aktualnosci_informacji.docx docx 25.28 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_Klauzula_informacyjna.docx docx 21.33 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_Wzor_zgody_wykonawcy_koncowego_odbiorcy.docx docx 16.31 2023-11-28 14:53:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 543.28 2023-12-07 12:02:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 548.72 2023-12-07 13:41:30 Public message
Informacja o wyborze_oferty_ najkorzystniejszej.pdf pdf 557.97 2023-12-14 13:40:32 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.68 2024-01-05 09:40:23 Public message

Announcements

2024-01-05 09:40 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-12-14 13:40 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-12-07 13:41 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-12-07 12:02 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286