Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-23/2023 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 28-11-2023 10:01:00
Placing offers : 05-12-2023 10:00:00
Offers opening : 05-12-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem jest:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o.

zgodnie ze Specyfikacją Wykonania Zamówienia stanowiącą integralną część niniejszego ogłoszenia.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie zapisów Działu III Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp (zwanego w dalszej części „Regulaminem”), w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2024 roku

 

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia: 05.12.2023 r. do godz. 10:00

 

Formularz należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

 

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-ZPS-23.2023 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.46 2023-11-28 10:01:00 Proceeding
NP-ZPS-23.2023 SWZ.pdf pdf 276.88 2023-11-28 10:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (pdf).zip zip 776.7 2023-11-28 10:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ (wersja edytowalna).zip zip 49.91 2023-11-28 10:01:00 Proceeding
NP-ZPS-23.2023 ODPOWIEDZI I.pdf pdf 123.78 2023-11-29 11:13:05 Public message
NP-ZPS-23.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 195.58 2023-12-08 11:59:09 Public message

Announcements

2023-12-08 11:59 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-23.2023 Zawia [...].pdf

2023-11-29 11:13 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-23.2023 ODPOW [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. Należy załączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ), który należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym 1 delivery - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
(0)

The number of page views: 219